Υπηρεσίες

 • Κινητή Προσθετική


  • Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες.
  • Σύνδεσμοι ακρίβειας και σύνθετες αποκαταστάσεις βάση σχεδιασμού και εξατομίκευσης της θεραπείας.
  • Νάρθηκες.
 • Ακίνητη Προσθετική


  • Μεταλλοκρυλικές αποκατάστασεις.
  • Μεταλλοκεραμικές αποκατάστασεις.
  • Ολοκεραμικές αποκατάστασεις.
  • Επένθετες αποκατάστασεις.                      
  • Όψεις
 • Laser